E-book

อีบุ๊ค  eBook ย่อมาจาก electronic book  จะเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือ แต่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำให้ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งาน สามารถเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตพีซี 


ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป จะอยู่ที่รูปแบบของการสร้างและการใช้งาน ดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือทั่วไป