ถ่ายภาพโมเดล

มาถ่ายภาพโมเดลกัน

ตามปกติเวลาเราถ่ายภาพเรามักจะนำภาพมาเพิ่มแสงผ่านโปรแกรมแต่ภาพ ให้ได้แสงแนวอบอุ่น หรือภาพโทนเย็นๆ วันนี้เราจะมาถ่ายภาพแบบไม่แต่งภาพ คือถ่ายแสงปกติเลย ในภาพตัวอย่างจะถ่ายในช่วงบ่าย(ไม่ได้แต่งภาพอะไรเลย ถ่ายสดๆ เลย...ดูภาพเพิ่มเติม) ซึ่งแสงช่วงนี้แสงจะกระจายรอบทิศ ซึ่งจะเหมาะสมถ่ายภาพภายในร่มเพราะ ผิวโมเดลจะใส ขาวสว่างขึ้น ฉากรอบๆ จะสว่างลดเงา ต่างจากช่วงเวลาอื่นๆ  

สรุปจากประสบการณ์

 ศึกษาเพิ่มเติมจาก