🥈เครื่องตรวจเงินปลอม

เครื่องตรวจเงินปลอม

เครื่องตรวจเงินปลอม ทุน ไฟฉาย 10 บาท หลอด led แสง UV 3 บาท ค่าแรงคนทำ 300 บาท รวม 313 บาท ล้อเล่นจ้า รวม 13 บาท เอง

 หลักการคือใช้แสง UV ฉายที่เงิน แบ้งค์จริงจะมี เส้นๆ แทรกในกระดาษจ๊ะ