เว็บครูเพชร

                        www.เพชรร.ไทย


รวมผลงานนักเรียน

เขตไม่ทำ มุ่งหาแต่ผู้ชาย.pdf
ช่วยกันทำเขตทำเสร็จจะได้ไปทำอย่างอื่น.pdf
ทำเขตให้ดีเหมือนเธอหน่อย.pdf
ทำเขตสีให้เหมือนหน้าตาแกหน่อยดิ.pdf
เขตไม่ทำ ขำอร่อย.pdf

เฟสบุ๊ค

ยูธูป

ติ๊ก

ต๋อก

ไลน์

กูเกิ้ล

จีเมล์

พินเทอเรสต์ 

ซูม

กูเกิ้ล

มีท

ร.ร.วัดร้องอ้อ